Term MES Definition: The abbreviation for minimum efficient scale, which is the quantity of production that places a firm at the lowest point on its long-run average cost curve. Top MES abbreviation related to Economics: Man, Economy, and State manufacturing execution system (MES): A manufacturing execution system (MES) is an information system that connects, monitors and controls complex manufacturing systems and data flows on the factory floor. Het systeem geeft het productieproces weer als een gesloten systeem van energie- en materiaalstromen. Een MES kent de volgende kenmerken: MES verbindt (is intermediair) tussen de DCS (Distributed control system) of direct naar de remote-I/O-laag (meestal PLC's) met de ERP-laag (Enterprise Resource Planning). A firm’s minimum efficient scale (MES) is the lowest scale necessary for it to achieve the economies of scale required to operate efficiently and competitively in its industry. LRATC represents the average cost per unit of output over the long run . Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 jan 2018 om 22:08. Het wordt voornamelijk gebruikt door managementniveaufuncties, procescontrolerende leidinggevenden, hoofdmedewerkers productie (supervisors) en toegewezen medewerkers. Minimum Efficient Scale (economics) MES: McMaster Engineering Society (McMaster University; Hamilton, Ontario, Canada) MES: Multibeam Echo Sounder (oceanography) MES: Microsoft Enterprise Services (software) MES: What does MES stand for in Economics? All rights reserved. The minimum efficient scale is highly prized by economists because it achieves production of a good at the lowest possible opportunity cost. Het systeem biedt MES-statistieken van (niet-)productie, onderhoud en faaltijden. Het kan automatisch rapporten opmaken en berekent benodigde indices hiervoor. Een manufacturing execution system (MES) is een informatiesysteem voor het monitoren en aansturen van productieprocessen met een continu karakter, bijvoorbeeld in olieproductie en -verwerking, metaalindustrie, chemie of voedingsmiddelenindustrie.Een MES kent de volgende kenmerken: Het is mogelijk productiewinsten te berekenen op basis van productiegegevens. Looking for online definition of MES or what MES stands for? Een manufacturing execution system (MES) is een informatiesysteem voor het monitoren en aansturen van productieprocessen met een continu karakter, bijvoorbeeld in olieproductie en -verwerking, metaalindustrie, chemie of voedingsmiddelenindustrie. Het is mogelijk productiewinsten te berekenen op basis van productiegegevens. Privacy Policy | Terms of Use | Disclaimer | Contact Us, https://glossary.econguru.com/economic-term/MES. https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Manufacturing_execution_system&oldid=50781900, Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen. (Driehoek van Perdue). In economics, the MES is the lowest production point that will minimize long-run average total cost (LRATC). Term MES Definition: The abbreviation for minimum efficient scale, which is the quantity of production that places a firm at the lowest point on its long-run average cost curve.The minimum efficient scale is highly prized by economists because it achieves production of … Permalink: https://glossary.econguru.com/economic-term/MES, © 2007, 2008 Glossary.EconGuru.com. At this quantity the production involves foregoing the least amount of other goods. The main goal of an MES is to ensure effective execution of the manufacturing operations and improve production output. Dit in tegenstelling tot de economie op microniveau en die op macroniveau die over de economie van afzonderlijke bedrijven en gezinnen respectievelijk over de economie in zijn geheel gaan. Om verticale integratie voor productiebedrijven gestructureerd te laten verlopen zijn er een aantal integratiestandaarden, uitgegeven door de ISA, die gebruikt kunnen worden als leidraad voor de verticale integratie van ERP (Enterprise Resource Planning), MES en PCS (Process control system). Minimum efficient scale affects the number of firms that can operate in a market, and the structure of markets. … Economics MES abbreviation meaning defined here. Het is zowel een realtimesysteem als een data-archief voor historische gegevens. De informatie over deze materiaalstromen is afkomstig uit. Het systeem maakt het voor elke geassocieerde grondstof in functie van het eindproduct mogelijk de betrokken kosten te berekenen, materiaalstromen in geldstromen om te zetten, via realtimemonitoring van de primairekostformatie de redenen bloot te leggen van groei en actie te ondernemen voor verliesreductie. No further significant economies of scale can be achieved beyond this scale. Meso-economie Meso-economie of anders gezegd de economie op mesoniveau, gaat over bedrijfstakken en economische sectoren. De standaard ANSI/ISA-95.00.03-2005 Enterprise-Control System Integration beschrijft hoe processen van Top floor naar Shopfloor gestructureerd kunnen worden. De tekst is beschikbaar onder de licentie. De standaard ANSI/ISA-88.01-1995 (in de praktijk vaak geïmplementeerd met OPC) beschrijft specifiek de terminologie en het proces zoals dat voor Batch productie herkenbaar is. In other words, it's not possible to produced a good any cheaper than at the minimum efficient scale. Het biedt een controlefunctie over het hele productieproces, zoals planning en controle van de productieorders, primairekostcalculaties, materiaal- en energiebalansaccounting, monitoring van batchproducties, etc. Minimum Efficient Scale.

.

Beehive Class 9 Pdf, In Framing Tab, Standard Room Sizes Architecture, Air Fryer Avocado Vegan, 1 John 3:20-21 Meaning, Phoenix With Toddler, The Black-throated Blue Warbler Helps Trees Grow,