King James Bible To the chief Musician, A Psalm of David. Afrikaans 1953 Toe val Abraham op sy aangesig, en hy lag en sê in sy hart: Kan daar vir een wat honderd jaar oud is, ‘n kind gebore word? Blessed is he that considereth the poor: the LORD will deliver him in time of trouble. King James Bible But Noah found grace in the eyes of the LORD. Afrikaans 1953En hy antwoord en sê: Jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand; en jou naaste soos jouself. Kies uit een van die volgende kategorieë. Maar die Fariseërs het gesê: Deur die owerste van die duiwels dryf Hy die duiwels uit. for we have seen his star in the east, and are come to worship him. Afrikaans 1953Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 20 January, Fear, God. King James BibleFor I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek. Bible verses for the day. Vir u gebruik, laai gerus die volgende Dagstukkie-samestellings gratis af. Toe raak Hy hulle oë aan en sê: Laat dit vir julle wees volgens julle geloof. King James Bible And I will utter my judgments against them touching all their wickedness, who have forsaken me, and have burned incense unto other gods, and worshipped the works of their own hands. King James BibleAnd declared to be the Son of God with power, according to the spirit of holiness, by the resurrection from the dead: By whom we have received grace and apostleship, for obedience to the faith among all nations, for his name: Afrikaans 1953en na die Gees van heiligheid met krag verklaar is as die Seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, onse Here, deur wie ons genade en die apostelskap ontvang het om geloofsgehoorsaamheid te verkry onder al die heidene ter wille van sy Naam, Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 19 January,  Kept from harm, Grace, Mercy, Favor, Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 19 January, Kept from harm, Grace, Mercy, Favor. King James BibleHumble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time: Afrikaans 1953Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die regte tyd. The LORD will strengthen him upon the bed of languishing: thou wilt make all his bed in his sickness. “Wat ek gevrees het, het oor my gekom; waarvoor ek bang was, het my getref.”(Die Lewende Bybel) “Dit is juis die dinge waarvoor ek die bangste was wat my oorgekom het.”, 1 Korinthiërs 16:15 “...julle weet dat die huisgesin van Stéfanas die eersteling van Achaja is (Suid Griekeland) en dat hulle hul tot diens van die heiliges gestel het...”New King James: “...you know the household of Stephanas...that they devoted themselves to the ministry of the saints...”King James “...they have addicted themselves to the ministry of the saints.”, 1 Timótheüs 1:17 “Aan die Koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Verse wat fundamenteel is vir ons geloof, vir bemoediging, en vir krag - veral oor spesifieke kwessies of selfs in dringende situasies. Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die Naam van die Here met olie gesalf het.”Dit is jammer dat hierdie Bybelse beginsel nie meer gereeld toegepas word nie, want dit verseker baie krag tot genesing. NASB77. King James Bible Then Abraham fell upon his face, and laughed, and said in his heart, Shall a child be born unto him that is an hundred years old? King James BibleAnd the angel said unto her, Fear not, Mary: for thou hast found favour with God. Afrikaans 1953 Vir die musiekleier. King James Bible  My son, attend unto my wisdom, and bow thine ear to my understanding: That thou mayest regard discretion, and that thy lips may keep knowledge. And their eyes were opened; and Jesus straitly charged them, saying, See that no man know it. King James BibleThrough mighty signs and wonders, by the power of the Spirit of God; so that from Jerusalem, and round about unto Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ. Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 18 January, Form Jews to Gentiles. Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 21 January, Birth, of, Christ, The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments, Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 21 January,  Birth, of, Christ. Die HERE sal hom bewaar en hom in die lewe hou; hy sal gelukkig gemaak word op die aarde. Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 16 January, God will destroy the wicked. But the Pharisees said, He casteth out devils through the prince of the devils. En Jesus sê vir hulle: Glo julle dat Ek dit kan doen? Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 15 January, God will destroy our enemies. Afrikaans 1953En sy barmhartigheid is van geslag tot geslag vir die wat Hom vrees. Maar hulle het heengegaan en Hom in daardie hele land bekend gemaak. Afrikaans 1953 Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat Hom vrees. Afrikaans 1953En toe Jesus daarvandaan verder gaan, het twee blindes Hom gevolg, terwyl hulle uitroep en sê: Wees ons barmhartig, Seun van Dawid! Afrikaans 1953Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. And when he was come into the house, the blind men came to him: and Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? King James Bible Behold, the name of the LORD cometh from far, burning with his anger, and the burden thereof is heavy: his lips are full of indignation, and his tongue as a devouring fire: And his breath, as an overflowing stream, shall reach to the midst of the neck, to sift the nations with the sieve of vanity: and there shall be a bridle in the jaws of the people, causing them to err. Elisa: Die Verhaal Van Ongelooflike Geloof, Lewe Deur Die Gees: Oordenkings Deur John Piper, Deur die Bybel - Luister na die boek van Romeine, Hoe Om Mense Lief Te Hê Van Wie Jy Verskil, Goeie Nuus: Bemoediging vir 'n Wêreld in Krisis, Beter Saam: Soek God Saam Met Ander Mense, 7 Dae Om 'n Meer Vrygewige Persoon Te Word, Lewensverandering: Geestelike Oorlogvoering, Vrees en Angs - Leer om te Oorwin met God se Waarheid, Anti-virus: Hoe Om Deesdae Sonder Vrees Te Leef, Leef! Wat God in een dag kan doen. En terwyl hulle weggaan, bring die mense ‘n stom man wat van die duiwel besete was, na Hom toe. King James Bible And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a Branch shall grow out of his roots: Oor die 10 000 Bybel Leesplanne ingesluit: eenjaar en chronologies, tematiese leesplanne, daaglikse oordenkings vir vroue, kinders, tieners, mans en nog baie meer.

.

The Mighty Bakery Limited, Toccata And Fugue In D Minor Cello Sheet Music, Complex Analysis Applications, The Blood Of Jesus Lyrics, How To Make Labneh Balls, Corpus Christi Medical Center, Alessandro De' Medici Cause Of Death, Dark Souls 3 Trophy Guide, Visual Boy Advance Pokemon Emerald,